M E G H Í V Ó

 

Edelény Város Önkormányzat Képviselő-testületét

a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 45. §-a alapján

 

2017. október 5-én (csütörtökön) 16.00 órára

 

rendkívüli ülésre összehívom

 

Az ülés helye: Városháza díszterme (Edelény, István király útja 52.)

N a p i r e n d:

Nyílt ülés:

1./                

A hulladékgazdálkodás, köztisztaság és az avar, valamint a kerti hulladék nyílttéri égetésének helyi szabályairól szóló 1/2014.(I.15.) önkormányzati rendelet módosításáról

Előadó: polgármester

138.       

2./                

Az Edelényi L’Huillier – Coburg kastélypark helyi jelentőségű természetvédelmi területté nyilvánításáról szóló 9/2007.(II.01.) önkormányzati rendelet hatályon kívül helyezéséről

Előadó: polgármester

139.       

3./                

A pénzbeli és természetbeni támogatások rendszeréről, valamint a személyes gondoskodást nyújtó szociális és gyermekjóléti ellátásokról szóló 5/2016. (II.11.) önkormányzati rendelet módosításáról

Előadó: polgármester

 

140.       

4./                

Edelény Város Településrendezési Terve M-3 jelű módosítására irányuló véleményezési eljárás lezárásáról

Előadó: polgármester

141.       

5./                

A TOP-1.1.1-15-BO1-2016-00011 azonosító számú pályázatban iparterület kialakítással érintett ingatlanrészek tulajdonjogával kapcsolatos intézkedésekről

Előadó: polgármester

142.       

6./              

Edelényi Kistérség Többcélú Társulásával kötendő megállapodásról

Előadó: polgármester

143.    

 

Zárt ülés:

7./                

A  118/2017. (IX.21.) határozat módosításáról

Előadó: polgármester

144.       

 

                                                    E d e l é n y, 2017. október  3.

 

 

Molnár Oszkár

polgármester