M E G H Í V Ó

 

Edelény Város Önkormányzat Képviselő-testületét

a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 45. §-a alapján

 

2017. november 23-án (csütörtökön) 9.00 órára

 

rendes ülésre összehívom

 

Az ülés helye: Városháza díszterme (Edelény, István király útja 52.)

N a p i r e n d:

Nyílt ülés:

 

1./           

A reklámok, reklámhordozók elhelyezéséről

Előadó: polgármester

146.     

2./           

Az Önkormányzat tulajdonában álló lakások és helyiségek bérletére vonatkozó egyes szabályokról szóló 12/2006. (III.27.) önkormányzati rendelet módosításáról

Előadó: polgármester

147.     

3./           

Az Edelény, Antal György út 42. szám alatti 229 hrsz-ú felépítmény társasházzá nyilvánításáról, illetve Edelény Város Önkormányzat Képviselő – testület 156/2016. (X.11.) határozatának módosításáról

Előadó: polgármester

148.     

4./         

Érv Zrt.-vel megkötött használati díj felhasználásról szóló megállapodás módosításának jóváhagyásáról

Előadó: polgármester

149.   

5./           

Beszámoló a „Környezetvédelmi Alap” felhasználásáról, tájékoztató a környezeti állapot felmérésről

Előadó: polgármester

150.     

6./           

Edelényi Közös Önkormányzati Hivatal 2018. évi belső ellenőrzési munkatervének jóváhagyásáról

Előadó: polgármester

151.     

7./           

Polgármester jutalmazásáról

Előadó: Korbély Györgyi Katalin önkormányzati képviselő

152.     

8./           

Kazincbarcikai Tankerületi Központ részére nyújtandó tulajdonosi nyilatkozatról

Előadó: polgármester

 

153.   

9./           

Siewierz testvérvárossal kötendő nemzetközi együttműködés programjának  jóváhagyásáról

Előadó: polgármester

154.     

10./        

Háziorvosi és orvosi ügyeleti ellátás összehangolásának kezdeményezéséről

Előadó: polgármester

155.     

11./        

Edelényi Kistérség Többcélú Társulása társulási megállapodásának módosításáról

Előadó: polgármester

 

156.     

 

Zárt ülés:

12./       

Borsodi Közszolgáltató Nonprofit Kft. ügyvezetőjének tájékoztatója a gazdasági társaság pénzügyi helyzetéről, és az ügyvezetői munkakör átadás-átvételéről

Előadó: polgármester

157.  

 

                                                                        E d e l é n y, 2017. november 17.

 

 

 

Molnár Oszkár

polgármester