M E G H Í V Ó

 

Edelény Város Önkormányzat Képviselő-testületét

a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény  45. §-a alapján

 

2017. november 27-én (hétfőn) 15.30 órára

 

rendkívüli ülésre összehívom

 

Az ülés helye: Városháza díszterme (Edelény, István király útja 52.)

N a p i r e n d:

Nyílt ülés:

 

1./           

A talajterhelési díjról szóló 6/2012.(II.16.) önkormányzati rendelet módosításáról

Előadó: polgármester

158.     

2./           

Borsodi Közszolgáltató Nonprofit Kft. alapító okiratának módosításáról

Előadó: polgármester

159.     

3./           

Az Észak-Magyarországi szennyvízelvezetési és -kezelési fejlesztés 6. (ÉMO 6) című, KEHOP-2.2.2-15-2015-00042 azonosítószámú projekt keretében történő együttműködési konzorciumi megállapodás és vállalkozási szerződés megkötéséről

Előadó: polgármester

160.     

 

Zárt ülés:

 

4./           

Peres eljárásban történő egyezségkötésről

Előadó: polgármester

161.     

 

                                                               

                                                                      E d e l é n y, 2017. november 24.

 

 

 

Molnár Oszkár

polgármester