M E G H Í V Ó

 

Edelény Város Önkormányzat Képviselő-testületét

a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 45. §-a alapján

 

2017. december 14-én (csütörtökön) 9.00 órára

 

rendes ülésre összehívom

 

Az ülés helye: Városháza díszterme (Edelény, István király útja 52.)

N a p i r e n d:

Nyílt ülés:

1./           

Edelény város tűzvédelmi helyzetéről, a tűzvédelem érdekében tett intézkedésekről és az azzal kapcsolatos feladatokról szóló 2016. évi beszámoló elfogadásáról

Előadó: polgármester

162.     

2./           

Beszámoló a városban végzett települési folyékony kommunális hulladék-szállítással kapcsolatos feladatellátásról

Előadó: polgármester

163.     

3./           

Beszámoló a Humánpolitikai Bizottság munkájáról

Előadó: polgármester

164.     

4./           

Beszámoló a Polgármester Edelényi Kistérség Többcélú Társulásában végzett munkájáról

Előadó: polgármester

165.     

5./           

Tájékoztató a Sajó-Bódva Völgye és Környéke Hulladékkezelési Önkormányzati Társulás működéséről

Előadó: polgármester

 

166.     

6./           

Edelény Város Önkormányzat 2017. évi költségvetéséről szóló önkormányzati rendeletének módosításáról

Előadó: polgármester

 

167.     

7./           

A közterületek elnevezéséről és a házszámozás szabályairól

Előadó: polgármester

 

168.     

8./           

A közösségi együttélés alapvető szabályairól és azok megsértésének jogkövetkezményeiről szóló 19/2016.(VII.14.) Önkormányzati rendelet módosításáról

Előadó: polgármester

 

169.     

9./           

Egyes önkormányzati rendeletek hatályon kívül helyezéséről

Előadó: polgármester

 

170.     

10./        

Edelény Város Önkormányzatának Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 17/2014.(XII.17.) önkormányzati rendelet módosításáról

Előadó: polgármester

 

171.     

11./        

A hulladékgazdálkodás, köztisztaság és az avar valamint a kerti hulladékok nyílttéri égetésének helyi szabályairól szóló 1/2014.(I.15.) önkormányzati rendelet módosításáról

Előadó: polgármester

 

172.     

12./        

Az önkormányzat tulajdonában álló lakások és helyiségek bérletére vonatkozó egyes szabályokról szóló 12/2006.(III.27.) önkormányzati rendelet módosításáról

Előadó: polgármester

 

173.     

13./        

Az Edelény Borsodi út 4. III/6. szám alatti önkormányzati lakás közérdekű jellegűvé nyilvánításáról

Előadó: polgármester

 

174.     

14./        

Edelény Város Településszerkezeti Tervének egyszerűsített eljárásban történő M-3 jelű módosításáról

Előadó: polgármester

 

175.     

15./        

A Helyi Építési Szabályzatról szóló 34/2003. (XII. 15.) önkormányzati rendelet módosításáról

Előadó: polgármester

176.     

16./        

Edelény Város Településképi Arculati Kézikönyvének  elfogadásáról

Előadó: polgármester

 

177.     

17./        

Edelényi Közös Önkormányzati Hivatal 2018-2021. évekre vonatkozó Belső Ellenőrzési Stratégiai Tervének jóváhagyásáról

Előadó: polgármester

 

178.     

18./        

Ipari-, Tudományos-, Innovációs és Technológiai Parkok Egyesülethez való csatlakozásról

Előadó: polgármester

 

179.     

19./        

II. számú fogorvosi körzetre vonatkozó feladat-ellátási szerződés módosításáról és a helyettesítés megszüntetéséről

Előadó: polgármester

 

180.     

20./        

Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal részére nyújtandó tulajdonosi hozzájárulásról

Előadó: polgármester

181.     

21./      

Edelény Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2018. évi munkatervének jóváhagyásáról

Előadó: polgármester

182.   

22./        

Jelentés a nyílt ülésen hozott lejárt határidejű határozatok végrehajtásának állásáról

Előadó: polgármester

183.     

23./

Borsodi Közszolgáltató Nonprofit Kft. részére nyújtandó visszatérítendő működési támogatásról

Előadó: polgármester

184.     

 

 

24./

Házi orvosi és orvosi ügyeleti ellátás összehangolásáról

Előadó: polgármester

185.     

 

25./

Testvérvárosi együttműködés létesítéséről az Erdélyi Székelyhíd településsel és pályázat benyújtása személyes találkozó létrehozására

Előadó: polgármester

186.   

 

 

26./

Mobiltelefon és szélessávú mobil bázisállomás-hálózat kiépítéséről

Előadó: polgármester

 

187.

                                                          

                                                                       E d e l é n y, 2017. december 8.

                                                                                                                                        

Molnár Oszkár

polgármester