M E G H Í V Ó

 

Edelény Város Önkormányzat Képviselő-testületét

a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény  45. §-a alapján

 

2018. március 14-én (szerdán) 16:00 órára

 

rendkívüli ülésre összehívom

 

Az ülés helye: Városháza díszterme (Edelény, István király útja 52.)

N a p i r e n d:

Nyílt ülés:

 

1./           

A TOP-1.1.1-15-BO1-2016-00011 azonosító számú pályázatban iparterület kialakítással érintett ingatlanrészek kisajátítási eljárásáról

Előadó: polgármester

38.         

2./           

Szavazatszámláló Bizottság tagjainak megválasztásáról

Előadó: polgármester

39.         

3./           

Nyitott Ajtó Baptista Gyülekezettel kötendő együttműködési megállapodás jóváhagyásáról

Előadó: polgármester

40.         

4./           

Az Edelényi Művelődési Központ, Könyvtár és Közérdekű Muzeális Kiállítóhely alapító okiratának módosításáról

Előadó: polgármester

41.         

5./           

Borsodi Általános Iskola alapdokumentumának módosításáról

Előadó: polgármester

42.         

6./           

Pályázat benyújtása I. és II. Világháborús emlékmű felújítására és áthelyezésére

Előadó: polgármester

43.         

7./           

A „Foglalkoztatási együttműködések az Edelényi Kistérségben” projekt megvalósításához kapcsolódóan konzorcium bővítéséről

Előadó: polgármester

44.         

                                                          E d e l é n y, 2018. március 9.

 

 

 

 

Molnár Oszkár

polgármester