M E G H Í V Ó

 

Edelény Város Önkormányzat Képviselő-testületét

a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény  

         45. §-a alapján

 

2018. március 29-én (csütörtökön) 09:00 órára

 

rendes ülésre összehívom

 

Az ülés helye: Városháza díszterme (Edelény, István király útja 52.)

N a p i r e n d:

Nyílt ülés:

 

1./           

Beszámoló a város közrend- és közbiztonságának helyzetéről

Előadó: polgármester

45.         

2./           

Beszámoló az Edelényi Művelődési Központ, Könyvtár és Közérdekű Muzeális Kiállítóhely 2017. évi munkájáról

Előadó: polgármester

46.         

3./           

Edelényi Művelődési Központ, Könyvtár és Közérdekű Muzeális Kiállítóhely 2018. évi munkatervének jóváhagyásáról

Előadó: polgármester

47.         

4./           

Beszámoló az Edelényi Közös Önkormányzati Hivatal 2017. évi tevékenységéről

Előadó: polgármester

48.         

5./           

Edelény Város Településfejlesztési Koncepciójának és Településrendezési tervének a felülvizsgálatáról

Előadó: polgármester

49.         

6./           

Együttműködési Megállapodás megkötéséről a NÖF Nemzeti Örökségvédelmi Fejlesztési Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társasággal

Előadó: polgármester

50.         

7./           

Székhely bejegyzéshez tulajdonosi hozzájárulás kiadásáról

Előadó: polgármester

51.         

8./           

Az Edelény belterület 678/24/A hrsz.-ú lakóház megvásárlásáról

Előadó: polgármester

52.         

9./           

Az Edelény belterület 678/46/A hrsz.-ú lakóház megvásárlásáról

Előadó: polgármester

53.         

 

                                                                       E d e l é n y, 2018. március 23.

 

 

 

 

Molnár Oszkár

polgármester