M E G H Í V Ó

 

Edelény Város Önkormányzat Képviselő-testületét

a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 45. §-a alapján

 

2018. május 24-én (csütörtökön) 09:00 órára

 

rendes ülésre összehívom

 

Az ülés helye: Városháza díszterme (Edelény, István király útja 52.)

N a p i r e n d:

Nyílt ülés:

 

1./           

Beszámoló a város közrend- és közbisztonságának helyzetéről

Előadó: polgármester

62.         

2./           

Tájékoztató a Vízi-közművek üzemeltetéséről

Előadó: polgármester

63.         

3./           

Beszámoló a városban végzett temetkezési szolgáltatással kapcsolatos feladatellátásról

Előadó: polgármester

64.         

4./           

Edelényi Mátyás Óvoda és Bölcsőde alapító okiratának módosításáról

Előadó: polgármester

 

65.         

5./           

A Borsodi Közszolgáltató Nonprofit Kft. 2017. évi mérlegbeszámolójának, eredmény-kimutatásának, közhasznúsági jelentésének elfogadása, és a könyvvizsgálói jelentés valamint a Felügyelő Bizottság véleményének tudomásul vételéről

Előadó: polgármester

 

66.         

6./           

A közösségi együttélés alapvető szabályairól és azok megsértésének jogkövetkezményeiről szóló 19/2016.(VII.14.) önkormányzati rendelet módosításáról

Előadó: polgármester

 

67.         

7./           

A közterületi térfigyelő kamera rendszerről

Előadó: polgármester

 

68.         

8./           

Edelény Város Önkormányzat tulajdonát képező köztemetők  üzemeltetésére pályázat  kiírásáról

Előadó: polgármester

69.         

9./           

Kitüntetések 2018. évi adományozásáról

Előadó: polgármester

70.         

10./        

Az Edelény, Antal György út 58. szám alatti 606 hrsz-ú felépítmény társasházzá nyilvánításáról

Előadó: polgármester

71.         

11./        

Integrált Településfejlesztési Stratégia módosításának megindításáról

Előadó: polgármester

 

72.         

Zárt ülés:

 

12./        

Iparterület kialakításához szükséges ingatlanok tulajdonjogának megszerzéséről

Előadó: polgármester

 

73.         

                                                              E d e l é n y, 2018. május 18.

 

 

 

 

Molnár Oszkár

polgármester