M E G H Í V Ó

 

Edelény Város Önkormányzat Képviselő-testületét

a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény  45. §-a alapján

 

2018. május 31-én (csütörtökön) 16:00 órára

 

rendkívüli ülésre összehívom

 

Az ülés helye: Városháza díszterme (Edelény, István király útja 52.)

N a p i r e n d:

Nyílt ülés:

 

1./           

A Borsodi Közszolgáltató Nonprofit Kft. 2017. évi mérlegbeszámolójának, eredmény-kimutatásának, közhasznúsági jelentésének elfogadása, és a könyvvizsgálói jelentés tudomásul vételéről

Előadó: polgármester

74.         

2./           

Edelényi Közös Önkormányzati Hivatal 2017. évi belső ellenőrzési jelentésének elfogadásáról

Előadó: polgármester

75.         

 

3./           

Edelény Város Önkormányzat 2017. évi költségvetésének végrehajtásáról

Előadó: polgármester

76.         

4./           

A 2017. évi költségvetési maradvány felhasználásáról

Előadó: polgármester

77.         

5./           

A 40/2018.(III.29.) határozat módosításáról

Előadó: polgármester

78.         

6./           

Megállapodás Edelény kerékpárút építési projekthez kapcsolódó oszlopok áthelyezéséről, átalakításáról

Előadó: polgármester

79.         

7./           

Központi orvosi ügyeleti ellátásra vonatkozó feladat-ellátási szerződések megkötéséről

Előadó: polgármester

82.         

 

Zárt ülés:

 

8./           

Iparterület kialakításához szükséges ingatlanok tulajdonjogának megszerzéséről

Előadó: polgármester

80.         

9./           

Az Antal György út 24. szám alatti ingatlan 2/6 tulajdoni hányadának megvásárlásáról

Előadó: polgármester

81.         

                                                              E d e l é n y, 2018. május 30.

 

 

Molnár Oszkár

polgármester