M E G H Í V Ó

Edelény Város Önkormányzat Képviselő-testületét

a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 45. §-a alapján

2018. június 21-én (csütörtökön) 09:00 órára

rendes ülésre összehívom

Az ülés helye: Városháza díszterme (Edelény, István király útja 52.)

                                      N a p i r e n d:

                                     Nyílt ülés:

1./

Edelény Város tűzvédelmi helyzetéről, a tűzvédelem érdekében tett intézkedésekről és az azzal kapcsolatos feladatokról szóló 2017. évi beszámoló elfogadásáról

Előadó: polgármester

82.

2./

Edelényi Mátyás Óvoda és Bölcsőde Honvédelmi Intézkedési Tervének jóváhagyásáról

Előadó: polgármester

83.

3./

Edelény Város Önkormányzat 2018. évi költségvetéséről szóló 3/2018.(II.16.) önkormányzati rendelet módosításáról

Előadó: polgármester

84.

4./

Beszámoló a települési szilárd hulladék-szállítással kapcsolatos 2017. évi feladatokról és tapasztalatokról

Előadó: polgármester

85.

5./

Központi orvosi ügyeleti ellátásra vonatkozó feladat-ellátási szerződések megkötéséről

Előadó: polgármester

86.

6./

Edelény Bányász utca végén található bányagödörből történő hulladék elszállításáról

Előadó: polgármester

87.

7./

Nyersanyagnorma és egyedi étkeztetési szolgáltatási díj megállapításáról

Előadó: polgármester

88.

8./

A TOP-2.1.2-15-BO1-2016-00016 azonosító számú támogatási szerződésben megvalósítási helyszín módosítása és költség átcsoportosítás kezdeményezéséről

Előadó: polgármester

89.

9./

Jelentés a nyílt ülésen hozott lejárt határidejű határozatok végrehajtásának állásáról

Előadó: polgármester

90.

10./

Borsodi Közszolgáltató Nonprofit kft. naptári éven belül lejáró futamidejű adósságot keletkeztető ügylethez történő tulajdonosi hozzájárulásról

Előadó: polgármester

91.

11./

Edelény 1/111 HRSZ-ú "út" megnevezésű ingatlan közterület névvel történő ellátásáról

Előadó: polgármester

92.

Zárt ülés:

 

12./    

Beruházás helyszínének módosításáról II.

Előadó: polgármester

93.

 

    E d e l é n y, 2018. június 15.

 

Molnár Oszkár

polgármester