M E G H Í V Ó

Edelény Város Önkormányzat Képviselő-testületét

a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 45. §-a alapján

2018. július 19-én (csütörtökön) 15:30 órára

rendkívüli ülésre összehívom

Az ülés helye: Városháza díszterme (Edelény, István király útja 52.)

                                      N a p i r e n d:

                                     Nyílt ülés:

1./

Az elektronikus ügyintézéssel kapcsolatos egyes önkormányzati rendeletek módosításáról

Előadó: polgármester

94.

2./

KEHOP-2.2.2-15-2015-00042 kódszámú „Észak-Magyarországi szennyvíz-elvezetési és –kezelési fejlesztés 6. (ÉMO 6)” c. projekt Konzorciumi megállapodásának 3. számú módosításáról

Előadó: polgármester

95.

3./

Az EFOP-1.2.11-16-2017-00040 azonosító számú támogatási szerződésben meghatározott építési tevékenységek megvalósításához szükséges önerő biztosításáról

Előadó: polgármester

96.

4./

Edelényi Mátyás Óvoda és Bölcsőde Alapító Okiratának módosításáról

Előadó: polgármester

97.

5./

I. számú fogorvosi körzet működtetésére vonatkozó előszerződés és feladat-ellátási szerződés jóváhagyásáról

Előadó: polgármester

98.

6./

Edelényi Cigány Nemzetiségi Önkormányzattal kötött együttműködési megállapodás módosításáról

Előadó: polgármester

99.

7./

Az Edelény belterület 699/2 hrsz-ú beépítetlen terület értékesítéséről

Előadó: polgármester

100.

8./

Az Edelény zártkert 3412/1 hrsz-ú, saját használatú út értékesítéséről

Előadó: polgármester

101.

9./

A TOP-1.1.3-15-BO1-2016-00019 azonosító számú támogatási szerződésben meghatározott építési tevékenységek megvalósításához szükséges önerő biztosításának kezdeményezéséről

Előadó: polgármester

102.

 

 

    E d e l é n y, 2018. június 17.

 

Molnár Oszkár

polgármester