M E G H Í V Ó

Edelény Város Önkormányzat Képviselő-testületét

a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 45. §-a alapján

2018. december 13-án (csütörtökön) 9:00 órára

rendes ülésre összehívom

Az ülés helye: Városháza díszterme (Edelény, István király útja 52.)

                                      N a p i r e n d:

                                     Nyílt ülés:

1./

Beszámoló a városban végzett települési folyékony kommunális hulladék-szállítással kapcsolatos feladatellátásról

Előadó
: polgármester

164.

2./

Beszámoló a Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság munkájáról

Előadó
: polgármester

165.

3./

Beszámoló a polgármester Edelényi Kistérség Többcélú Társulásában végzett munkájáról

Előadó: polgármester

166.

4./

Edelényi Művelődési Központ, Könyvtár és Közérdekű Muzeális Kiállítóhely Alapító okiratának módosításáról

Előadó
: polgármester

167.

5./

Edelényi Mátyás Óvoda és Bölcsőde Alapító okiratának módosításáról

Előadó: polgármester

168.

6./

A Szent Miklós Görögkatolikus Általános Iskolában történt gépjárműkár rendezéséről

Előadó: polgármester

169.

7./

A Partiumi Székelyhíd településsel testvérvárosi együttműködés keretében pályázat benyújtásáról személyes találkozó létrehozására

Előadó: polgármester

170.

8./

Az edelényi nemzetiségi önkormányzatokkal kötött együttműködési megállapodások felülvizsgálatáról

Előadó: polgármester

171.

9./

Edelényi Kistérség Többcélú Társulása társulási megállapodásának módosításáról

Előadó: polgármester

172.

10./

Edelény Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2019. évi munkatervének jóváhagyásáról

Előadó: polgármester

173.

11./

Jelentés a nyílt ülésen hozott lejárt határidejű határozatok végrehajtásának állásáról

Előadó: polgármester

174.

12./

Miskolci Tankerleti Központal kötött vagyonkezelési szerződés 2. számú módosításáról

Előadó: polgármester

175.

13./

III. számú fogorvosi körzet működtetésére vonatkozó feladat-ellátási szerződés jóváhagyásáról

Előadó: polgármester

176.

 

    E d e l é n y, 2018. december 7.

 

Molnár Oszkár

polgármester