M E G H Í V Ó

Edelény Város Önkormányzat Képviselő-testületét

a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 45. §-a alapján

2019. február 14-én (csütörtök) 9:00 órára

rendes ülésre összehívom

Az ülés helye: Városháza díszterme (Edelény, István király útja 52.)

                                      N a p i r e n d:

                                     Nyílt ülés:

1./

Beszámoló az Edelényi Szociális Szolgáltató Központ 2018. évi munkájáról

Előadó
: polgármester

13.

2./

A szociális ellátásokért fizetendő intézményi térítési díjakról

Előadó
: polgármester

14.

3./

Edelényi Szociális Szolgáltató Központ által alkalmazandó nyersanyagnorma megállapításáról

Előadó: polgármester

15.

4./

Beszámoló a gyermekvédelmi feladatok ellátásáról

Előadó
: jegyző

16.

5./

Beszámoló az átruházott hatáskörben hozott 2018. évi bizottsági és polgármesteri döntésekről

Előadó
: polgármester

17.

6./

Az Edelény Város Önkormányzat tulajdonában álló vagyonnal való rendelkezés szabályairól szóló 29/2012.(IX.12.) önkormányzati rendelet módosításáról

Előadó: polgármester

18.

7./

A közterület – felügyelet szervezetéről és feladatairól

Előadó
: polgármester

19.

8./

A közterületi térfigyelő kamera rendszerről

Előadó
: polgármester

20.

9./

Az edelényi nemzetiségi önkormányzatokkal kötött együttműködési megállapodások felülvizsgálatáról

Előadó
: polgármester

21.

10./

Polgármester szabadságolási ütemtervének jóváhagyásáról

Előadó
: polgármester

22.

11./

Bizottságok 2019. évi munkatervének ismertetéséről

Előadó
: polgármester

23.

12./

Jelentés a nyílt ülésen hozott lejárt határidejű határozatok végrehajtásának állásáról

Előadó
: polgármester

24.

13./

Edelény Város Önkormányzat saját bevételeinek és adósságot keletkeztető ügyleteiből eredőfizetési kötelezettségeinek megállapításáról

Előadó
: polgármester

25.

14./

Edelény Város Önkormányzatának 2019. évi költségvetése

Előadó
: polgármester

26.

                                   

    E d e l é n y, 2019. február 8.

 

Molnár Oszkár
polgármester