M E G H Í V Ó

Edelény Város Önkormányzat Képviselő-testületét

a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 45. §-a alapján

2019. február 26-én (kedd) 15:30 órára

rendkívüli ülésre összehívom

Az ülés helye: Városháza díszterme (Edelény, István király útja 52.)

                                      N a p i r e n d:

                                     Nyílt ülés:

1./

Edelény Város Önkormányzatának Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 17/2014.(XII.17.) önkormányzati rendelet módosításáról

Előadó
: polgármester

27.

2./

Edelényi Közös Önkormányzati Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzatáról

Előadó
: polgármester

28.

3./

Edelény Város Önkormányzat 2018. évi költségvetéséről szóló 3/2018.(II.15.) önkormányzati rendelet módosításáról

Előadó:
polgármester

29.

4./

Az önkormányzat tulajdonában álló lakások és helyiségek bérletére vonatkozó egyes szabályokról szóló 12/2006.(III.27.) önkormányzati rendelet módosításáról

Előadó
: jegyző

30.

5./

A közterület felügyelet szervezetéről és feladatairól szóló 4/2019.(II.14.) önkormányzati rendelet módosításáról

Előadó
: polgármester

31.

6./

Közterületi térfigyelő rendszer adatvédelmi, üzemeltetési és adatbiztonsági szabályzatának jóváhagyásáról

Előadó: polgármester

32.

7./

„Víziközművek Állami Rekonstrukciós Alapjából nyújtható támogatása” című pályázati felhívásra pályázat benyújtásáról

Előadó
: polgármester

33.

8./

Az Edelény Szentpéteri út 35. Fsz 2. önkormányzati bérlemény használati jogának tulajdonjogra való elcseréléséről

Előadó
: polgármester

34.

9./

Központi orvosi ügyelet Szervezeti és Működési Szabályzatának hatályon kívül helyezéséről

Előadó
: polgármester

35.

10./

Az Önkormányzat tulajdonában lévő lakások és nem lakás céljára szolgáló helyiségek elidegenítéséről szóló 16/2016.(V.26.) rendelet módosításáról

Előadó
: polgármester

36.

11./

Az Edelény 492/1 hrsz-ú, Arany János út 2. szám alatti lakóház értékesítéséről

Előadó
: polgármester

37.

                                   

    E d e l é n y, 2019. február 25.

 

Molnár Oszkár
polgármester