M E G H Í V Ó

Edelény Város Önkormányzat Képviselő-testületét

a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 45. §-a alapján

2019. március 28-án (csütörtök) 9:00 órára

rendes ülésre összehívom

Az ülés helye: Városháza díszterme (Edelény, István király útja 52.)

                                      N a p i r e n d:

                                     Nyílt ülés:

1./

Beszámoló a város közrend- és közbiztonságának helyzetéről

Előadó
: polgármester

38.

2./

ÉRV Zrt.-vel kötendő használati díj felhasználásról szóló megállapodás jóváhagyásáról

Előadó
: polgármester

39.

3./

Edelényi Mátyás Óvoda és Bölcsőde Alapító okiratának módosításáról

Előadó: polgármester

40.

4./

Hadobás Pál intézményvezető közalkalmazotti jogviszonyának megszüntetéséről

Előadó
: polgármester

41.

5./

Beszámoló az Edelényi Művelődési Központ, Könyvtár és Közérdekű Muzeális Kiállítóhely 2018. évi munkájáról

Előadó
: polgármester

42.

6./

Edelényi Művelődési Központ, Könyvtár és Közérdekű Muzeális Kiállítóhely 2019. évi munkatervének jóváhagyásáról

Előadó: polgármester

43.

7./

Beszámoló az Edelényi Közös Önkormányzati Hivatal 2018. évi tevékenységéről

Előadó
: jegyző

44.

8./

Edelényi Közös Önkormányzati Hivatal Alapító okiratának módosításáról

Előadó
: polgármester

45.

9./

Edelényi Közös Önkormányzati Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzatáról

Előadó
: polgármester

46.

10./

Pedagógiai Szakszolgálat átszervezéséről

Előadó
: polgármester

47.

11./

Edelény, Bányász út 2. szám alatti ingatlanban helyiségek összenyitásához történő hozzájárulásról

Előadó
: polgármester

48.

12./

EFOP-1.2.11.-16-2017-00040 azonosító számú projekt keretében készült Edelény Város Ifjúsági Cselekvési Tervének jóváhagyásáról

Előadó
: polgármester

49.

13./

Az Edelény belterület 169 hrsz-ú, István király útja 56. szám alatti ingatlant érintő elővásárlási joggal kapcsolatos nyilatkozattételről

Előadó
: polgármester

50.

14./

Városi Piac és Vásárcsarnokban található üzlethelyiségek bérbeadására vonatkozó pályázati felhívásról

Előadó
: polgármester

51.

15./

Edelény Város Önkormányzatának 2019. évi összesített közbeszerzési tervének módosításáról

Előadó
: polgármester

52.

16./

Az Edelény belterület 2078/3 és 2078/4 hrsz-ú ingatlanok térítésmentes használatba adásról

Előadó
: polgármester

53.

                                   

    E d e l é n y, 2019. március 22.

 

Molnár Oszkár
polgármester