M E G H Í V Ó

Edelény Város Önkormányzat Képviselő-testületét

a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 45. §-a alapján

2019. április 25-én (csütörtök) 11:00 órára

rendes ülésre összehívom

Az ülés helye: Városháza díszterme (Edelény, István király útja 52.)

                                      N a p i r e n d:

                                     Nyílt ülés:

1./

Beszámoló a városban végzett temetkezési szolgáltatással kapcsolatos feladatellátásról

Előadó: polgármester

54.

2./

A közösségi együttélés alapvető szabályairól és azok megsértésének jogkövetkezményeiről szóló 19/2016.(VII.14.) önkormányzati rendelet módosításáról

Előadó
: polgármester

55.

3./

Városi Piac és Vásárcsarnokban található üzlethelyiségek bérbeadására vonatkozó pályázati felhívásról

Előadó: polgármester

56.

4./

Mátyás király út forgalmi rendjéről szóló képviselői indítványról
Később kerül feltöltésre

Előadó
: polgármester

57.

                                     Zárt ülés:

5./

Edelény Város Önkormányzatának számlavezetéséről

Előadó
: polgármester

58.

    E d e l é n y, 2019. április 17.

 

Molnár Oszkár
polgármester