M E G H Í V Ó

Edelény Város Önkormányzat Képviselő-testületét

a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 45. §-a alapján

2019. május 8-án (szerdán) 15:00 órára

rendkívüli ülésre összehívom

Az ülés helye: Városháza díszterme (Edelény, István király útja 52.)

                                      N a p i r e n d:

                                     Zárt ülés:

1./

Munkaügyi perben kötendő megállapodás jóváhagyásáról

Előadó: polgármester

59.

                                     Nyílt ülés:

2./

Mezőőri szolgálat létrehozásáról

Előadó
: polgármester

60.

3./

Miskolci Tankerületi Központtal kötendő „Üzemeltetési szerződés” jóváhagyásáról

Előadó
: polgármester

61.

4./

Lovastúra fogadóállomás kiépítéséhez tulajdonosi hozzájárulás kiadásáról

Előadó
: polgármester

62.

5./

Az Edelény 210/2 hrsz-ú, Antal György út 24. szám alatti ingatlan értékesítésre történő meghirdetéséről

Előadó
: polgármester

63.

6./

Napelemes rendszer kiépítéséhez tulajdonosi hozzájárulás adásáról a Dual-Plus Kft. részére

Előadó
: polgármester

64.

7./

Edelényi Közös Önkormányzati Hivatal Alapító Okiratának módosításáról

Előadó
: polgármester

65.

8./

Az önkormányzat tulajdonában álló lakások és helységek bérletére  vonatkozó egyes szabályokról szóló 12/2016. (III.27) önkormányzati rendelet módosításáról

Előadó
: Dr. vártás József jegyző

66.

9./

Az Edelényi Művelődési Központ, Könyvtár és Közérdekű Kiállítóhely  engedélyezett létszámának növeléséről.

Előadó
: polgármester

67.

    E d e l é n y, 2019. május 3.

 

Molnár Oszkár
polgármester