M E G H Í V Ó

Edelény Város Önkormányzat Képviselő-testületét

a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 45. §-a alapján

2019. május 30-án (csütörtök) 9:00 órára

rendes ülésre összehívom

Az ülés helye: Városháza díszterme (Edelény, István király útja 52.)

                                      N a p i r e n d:

                                    

                                     Nyílt ülés:

1./

Tájékoztató a Vízi-közművek üzemeltetéséről

Előadó
: polgármester

72.

2./

A Borsodi Közszolgáltató Nonprofit Kft. 2018. évi mérlegbeszámolójának, eredmény-kimutatásának, közhasznúsági jelentésének elfogadása, és a könyvvizsgálói jelentés valamint a Felügyelő Bizottság véleményének tudomásul vételéről
 

Felügyelő Bizottság jegyzőkönyve

Előadó
: polgármester

73.

3./

Edelény Város Önkormányzat 2018. évi költségvetésének végrehajtásáról

Előadó
: polgármester

74.

4./

A 2018. évi költségvetési maradvány felhasználásáról

Előadó
: polgármester

75.

5./

Edelényi Közös Önkormányzati Hivatal 2018. évi belső ellenőrzési jelentésének elfogadásáról

Előadó
: polgármester

76.

6./

Kitüntetések 2019. évi adományozásáról

Előadó
: polgármester

77.

7./

Az Edelényi Művelődési Központ, Könyvtár és Közérdekű Muzeális Kiállítóhely igazgató (magasabb vezető) beosztás ellátására kiírandó pályázatról

Előadó
: polgármester

78.

8./

Az Edelény belterület 60, 61, 65 hrsz-ú, Hősök tere 8. szám alatti ingatlanok értékesítésre történő meghirdetéséről

Előadó
: polgármester

79.

9./

Városi Sport- és Szabadidő Központban található Sportház üzlethelyiségének bérbeadására vonatkozó pályázati felhívásról

Előadó
: polgármester

80.

10./

Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztési támogatás igényléséről

Előadó
: polgármester

81.

11./

A 46/2019.(V.08.) határozat módosításáról

Előadó
: polgármester

82.

12./

A mezőőri szolgálat létrehozásáról szóló 44/2019.(V.08.) határozat módosításáról

Előadó
: polgármester

83.

13./

Muzeális intézmények szakmai támogatására szóló pályázat (Kubinyi Ágoston Program 2019) benyújtásáról

Előadó
: polgármester

84.

    E d e l é n y, 2019. május 24.

 

Molnár Oszkár
polgármester