M E G H Í V Ó

Edelény Város Önkormányzat Képviselő-testületét

a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 45. §-a alapján

2019. június 26-án (szerdán) 9:00 órára

rendes ülésre összehívom

Az ülés helye: Városháza díszterme (Edelény, István király útja 52.)

                                      N a p i r e n d:

                                    

                                     Nyílt ülés:

1./

Edelény város tűzvédelmi helyzetéről, a tűzvédelem érdekében tett intézkedésekről és az azzal kapcsolatos feladatokról szóló 2018. évi beszámoló elfogadásáról

Előadó
: polgármester

86.

2./

B-A-Z. Megyei Pedagógiai Szakszolgálat Edelényi Tagintézménye magasabb vezetői munkakörének betöltésére beadott pályázat véleményezéséről

Előadó
: polgármester

87.

3./

Edelény Város Önkormányzat 2019. évi költségvetéséről szóló 6/2019.(II.14.) önkormányzati rendelet módosításáról

Előadó
: polgármester

88.

4./

Az önkormányzat tulajdonában álló lakások és helyiségek bérletére vonatkozó egyes szabályokról szóló 12/2006 (III.27.) önkormányzati rendelet módosításáról

Előadó
: polgármester

89.

5./

Az Edelény Város Önkormányzata tulajdonában álló vagyonnal való rendelkezés szabályairól szóló 29/2012.(IX.12.) önkormányzati rendelet módosításáról
Később kerül feltöltésre

Előadó
: polgármester

90.

6./

Esély Otthon- „ Fiatalok helyben maradását célzó fejlesztések megvalósítása Edelényben” című projekt ösztönző támogatásairól

Előadó
: polgármester

91.

7./

Mezőőri szolgálat beindításához és 2019. évi működéséhez szükséges kiadásokról és bevételekről

Előadó
: polgármester

92.

8./

Edelényi Közös Önkormányzati Hivatal Alapító okiratának módosításáról

Előadó
: polgármester

93.

9./

Edelényi Közös Önkormányzati Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzatának módosításáról

Előadó
: polgármester

94.

10./

Tájékozató az Edelény, Antal György út 65. szám alatti 730 hrsz-ú ingatlan rehabilitációja érdekében tett intézkedésről

Előadó
: polgármester

95.

11./

Városi Piac és Vásárcsarnokban található hentes üzlethelyiség bérbeadására vonatkozó pályázati felhívásról

Előadó
: polgármester

96.

12./

Támogatás nyújtása az Edelényi FC részére

Előadó
: polgármester

97.

13./

Edelény 9/16 hrsz-ú beépítetlen terület 1000 m2 nagyságú részének értékesítéséről

Előadó
: polgármester

98.

14./

Jelentés a nyílt ülésen hozott lejárt határidejű határozatok végrehajtásának állásáról

Előadó
: polgármester

99.

15./

Az Edelény belterület 59, 63 és 64 hrsz-ú, Hősök tere 8. szám alatti ingatlanokat érintő elővásárlási joggal kapcsolatos nyilatkozattételről

Előadó
: polgármester

100.

16./

Az iparterületen található, 015/102 hrsz-ú ingatlan bérbeadására vonatkozó pályázati felhívásról

Előadó
: polgármester

101.

    E d e l é n y, 2019. június 21.

 

Molnár Oszkár
polgármester