M E G H Í V Ó

Edelény Város Önkormányzat Képviselő-testületét

a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 45. §-a alapján

2019. augusztus 5-én (hétfőn) 16:00 órára

rendkívüli ülésre összehívom

Az ülés helye: Városháza díszterme (Edelény, István király útja 52.)

                                      N a p i r e n d:

                                    

                                     Nyílt ülés:

1./

Szent II. János Pál pápa Edelény város védőszentjévé választásáról

Előadó
: polgármester

107.

2./

2. számú felnőtt háziorvosi körzetre vonatkozó feladat-ellátási szerződés megszüntetéséről

Előadó
: polgármester

108.

3./

A császtai pihenőpark kialakításához ingatlanok megvásárlásáról

Előadó
: polgármester

109.

4./

Az Edelény belterület 158 hrsz-ú, István király útja 68. szám alatti ingatlant érintő elővásárlási joggal kapcsolatos nyilatkozattételről

Előadó
: polgármester

110.

5./

Zártkerti besorolású földrészletek mezőgazdasági hasznosítását segítő, infrastrukturális hátterét biztosító fejlesztések megvalósítására irányuló pályázat benyújtásáról

Előadó
: polgármester

111.

    E d e l é n y, 2019. augusztus 2.

 

Molnár Oszkár
polgármester