M E G H Í V Ó

Edelény Város Önkormányzat Képviselő-testületét

a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 45. §-a alapján

2019. augusztus 29-én (csütörtökön) 14:30 órára

rendkívüli ülésre összehívom

Az ülés helye: Városháza díszterme (Edelény, István király útja 52.)

                                      N a p i r e n d:

 

                                    Zárt ülés:

1./

Az Edelényi Művelődési Központ, Könyvtár és Közérdekű Muzeális Kiállítóhely igazgató (magasabb vezető) beosztás ellátására kiírt pályázat elbírálásáról

Előadó
: polgármester

114.

                                     Nyílt ülés:

2./

Víziközmű-rendszerre vonatkozó Gördülő Fejlesztési Terv jóváhagyásáról

Előadó
: polgármester

115.

3./

Edelényi Művelődési Központ, Könyvtár és Közérdekű Muzeális Kiállítóhely elnevezésének módosításáról

Előadó
: polgármester

116.

4./

Az Edelényi Művelődési Központ, Könyvtár és Közérdekű Muzeális Kiállítóhely igazgató (magasabb vezető) beosztás ellátására kiírandó pályázatról

Előadó
: polgármester

117.

5./

Választási Bizottság tagjainak megválasztásáról

Előadó
: polgármester

118.

6./

Az iparterület kialakításához szükséges, Edelény 017/15 és 017/16 hrsz-ú ingatlanok megvásárlásáról

Előadó
: polgármester

119.

7./

A magyar-lengyel testvérvárosi kezdeményezések támogatását célzó pályázati felhívásra támogatási kérelem benyújtásáról

Előadó
: polgármester

120.

8./

Az Edelény 1/141 hrsz.-ú építési telek értékesítéséről

Előadó
: polgármester

121.

9./

Helyi ösztöndíj programról a 2019/2020-as tanévre

Előadó
: polgármester

122.

10./

Egy Esélyt Felelősen vállalva Közhasznú Alapítvánnyal történő további együttműködésről

Előadó
: polgármester

123.

11./

Borsodi Közszolgáltató Nonprofit Kft. részére nyújtandó támogatásáról

Előadó
: polgármester

124.

12./

A EFOP-2.1.2-16-2017-00014 azonosító számú projektben meghatározott építési tevékenységek megvalósításához szükséges önerő biztosításáról

Előadó
: polgármester

125.

13./

Díszsírhelyek elhelyezését szolgáló temetői parcella kialakításáról

Előadó
: polgármester

126.

    E d e l é n y, 2019. augusztus 27.

 

Molnár Oszkár
polgármester