M E G H Í V Ó

Edelény Város Önkormányzat Képviselő-testületét

a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 45. §-a alapján

2019. szeptember 19-én (csütörtökön) 9:00 órára

rendes ülésre összehívom

Az ülés helye: Városháza díszterme (Edelény, István király útja 52.)

                                      N a p i r e n d:

                                

                                     Nyílt ülés:

1./

Beszámoló az Edelényi Mátyás Óvoda és Bölcsőde 2018/2019. nevelési év munkájáról

Előadó
: polgármester

127.

2./

Edelény Város Önkormányzat 2019. évi költségvetéséről szóló 6/2019.(II.14.)önkormányzati rendelet módosításáról

Előadó
: polgármester

128.

3./

Tájékoztató az önkormányzat 2019. I. féléves gazdálkodásáról

Előadó
: polgármester

129.

4./

Polgármester jutalmazásáról

Előadó
:
indítványt benyújtó képviselő

130.

5./

Edelényi Művelődési Központ, Könyvtár és Közérdekű Muzeális Kiállítóhely Alapító Okiratának módosításáról

Előadó
: polgármester

131.

6./

Az Edelény belterület 75 hrsz-ú, István király útja 53. szám alatti ingatlant érintő elővásárlási joggal kapcsolatos nyilatkozattételről

Előadó
: polgármester

132.

7./

Jelentés a nyílt ülésen hozott lejárt határidejű határozatok végrehajtásának állásáról

Előadó
: polgármester

133.

8./

Maximális csoportlétszám átlépésének engedélyezéséről

Előadó
: polgármester

134.

9./

Az Edelény 1/142 hrsz-ú építési telek értékesítéséről

Előadó
: polgármester

135.

    E d e l é n y, 2019. szeptember 13.

 

Molnár Oszkár
polgármester