M E G H Í V Ó

Edelény Város Önkormányzat Képviselő-testületét

a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 45. §-a alapján

2019. november 7-én (csütörtök) 18:00 órára

rendkívüli ülésre összehívom

Az ülés helye: Városháza díszterme (Edelény, István király útja 52.)

                                      N a p i r e n d:

                                

                                     Nyílt ülés:

1./

"EDELÉNY DÍSZPOLGÁRA" Oklevél, Emlékplakett "PRO URBE EDELÉNY" Emlékplakett és "EDELÉNYÉRT" Díszoklevél adományozásáról szóló 25/2008 (IX.11.) önkormányzati rendelet módosításáról

Előadó
: polgármester

148.

2./

A pénzbeli és természetbeni támogatások rendszeréről, valamint a személyes gondoskodást nyújtó szociális és gyermekjóléti ellátásokról szóló 5/2016.(II.11.) önkormányzati rendelet módosításáról

Előadó
: polgármester

149.

3./

Az Edelény, Szentpéteri út 35. fsz 4. szám alatti önkormányzati ingatlan használati jogának tulajdonjogra való elcseréléséről

Előadó
: polgármester

150.

4./

Az Edelény 1/143 hrsz-ú építési telek értékesítéséről

Előadó
: polgármester

151.

5./

Az Edelény 1/144 hrsz.-ú építési telek értékesítéséről

Előadó
: polgármester

152.

6./

Önkormányzati lakófunkció projekt általi erősítéséhez kapcsolódó ingatlanok megvásárlásáról

Előadó
: polgármester

153.

7./

Építési telkek értékesítésre történő kijelöléséről

Előadó
: polgármester

154.

8./

Az iparterületen található 017/14 hrsz-ú ingatlan bérbevételéről

Előadó
: polgármester

155.

9./

Az Edelényi Művelődési Központ, Könyvtár és Közérdekű Muzeális Kiállítóhely igazgató (magasabb vezető) beosztás ellátására kiírandó pályázatról

Előadó
: polgármester

156.

10./

A 2. számú felnőtt háziorvosi körzetre vonatkozó feladat-ellátási szerződés megszüntetéséről

Előadó
: polgármester

157.

12./

Az Edelény 1/145 hrsz.-ú építési telek értékesítéséről

Előadó
: polgármester

159.

                                     Zárt ülés:

11./

Önkormányzati kitüntetések, elismerések adományozásáról

Előadó
: polgármester

158.

    E d e l é n y, 2019. november 4.

 

Molnár Oszkár
polgármester