M E G H Í V Ó

Edelény Város Önkormányzat Képviselő-testületét

a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 45. §-a alapján

2019. december 19-én (csütörtök) 15:00 órára

rendkívüli ülésre összehívom

Az ülés helye: Városháza díszterme (Edelény, István király útja 52.)

                                      N a p i r e n d:

                                

                                     Nyílt ülés:

1./

Beszámoló a városban végzett települési folyékony kommunális hulladék-szállítással kapcsolatos feladatellátásról

Előadó
: polgármester

174.

2./

Beszámoló a települési szilárd hulladék-szállítással kapcsolatos 2018. és 2019. évi feladatokról és tapasztalatokról

Előadó
: polgármester

175.

3./

A közterületi térfigyelő kamera rendszerről szóló 5/2019.(II.14.) önkormányzati rendelet módosításáról

Előadó
: polgármester

176.

4./

Edelényi Közös Önkormányzati Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzatának módosításáról

Előadó
: polgármester

177.

5./

Beszámoló a Humánpolitikai Bizottság munkájáról

Előadó
: polgármester

178.

6./

Edelény Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2020. évi munkatervének jóváhagyásáról

Előadó
: polgármester

179.

7./

Beszámoló a polgármester Edelényi Kistérség Többcélú Társulásában végzett munkájáról

Előadó
: polgármester

180.

8./

Edelényi Kistérség Többcélú Társulása társulási megállapodásának módosításáról

Előadó
: polgármester

181.

9./

Városi Piac és Vásárcsarnokban található büfé üzlethelyiség bérbeadására vonatkozó pályázati felhívásról

Előadó
: polgármester

182.

10./

Évzáró rendezvény fedezetének biztosításáról

Előadó
: polgármester

183.

11./

Borsodi Közszolgáltató Nonprofit Kft. részére nyújtott visszatérítendő működési támogatásról

Előadó
: polgármester

184.

12./

Borsodi Közszolgáltató Nonprofit Kft. naptári éven belül lejáró futamidejű adósságot keletkeztető ügylethez történő tulajdonosi hozzájárulásról

Előadó
: polgármester

185.

13./

ÉRV Zrt.-vel kötött bérletiszerződés módosításáról

Előadó
: polgármester

186.

14./

Edelényi Művelődési Központ, Könyvtár és Közérdekű Muzeális Kiállítóhelynél alkalmazott nyersanyagnorma megállapításáról

Előadó
: polgármester

187.

15./

Jelentés a nyílt ülésen hozott lejárt határidejű határozatok végrehajtásának állásáról

Előadó
: polgármester

188.

16./

Borsodi Közszolgáltató Nonprofit Kft. részére nyújtandó visszatérítendő működési támogatásról

Előadó
: polgármester

189.

17./

Központi orvosi ügyelet működtetéséhez fedezet biztosításáról

Előadó
: polgármester

190.

18./

A személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti alapellátások formáiról, igénybevételéről és a fizetendő térítési díjakról szóló 9/2016.(III.17.) Önkormányzati rendelet módosításáról

Előadó
: polgármester

191.

19./

A 127/2019.(XI.07.) határozat módosításáról

Előadó
: polgármester

192.

                             

    E d e l é n y, 2019. december 13.

 

Molnár Oszkár
polgármester