M E G H Í V Ó

Edelény Város Önkormányzat Képviselő-testületét

a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 45. §-a alapján

2020. február 12-én (szerdán) 15:30 órára

rendkívüli ülésre összehívom

Az ülés helye: Városháza díszterme (Edelény, István király útja 52.)

                                      N a p i r e n d:

                                

                                     Nyílt ülés:

1./

A Hadobás Pál Művelődési Központ, Könyvtár és Közérdekű Muzeális Kiállítóhely igazgató (magasabb vezető) beosztás ellátására benyújtott pályázatok elbírálásáról

Előadó
: polgármester

9.

2./

A Hadobás Pál Művelődési Központ, Könyvtár és Közérdekű Muzeális Kiállítóhely igazgató (magasabb vezető) beosztás ellátására történő pályázat kiírásáról

Előadó
: polgármester

10.

3./

A 143/2019.(XII.19.) határozat módosításáról

Előadó
: polgármester

11.

4./

Edelényi Szociális Szolgáltató Központ alapító okiratának módosításáról

Előadó
: polgármester

12.

5./

A vásárok és piacok rendjéről szóló 28/2019. (XII.11.) önkormányzati rendelet módosításáról

Előadó
: polgármester

13.

6./

A Vásárcsarnok Üzemeltetési Szabályzatának módosításáról

Előadó
: polgármester

14.

7./

Az Edelény belterület 679/21/A hrsz alatti ingatlant érintő elővásárlási joggal kapcsolatos nyilatkozattételéről

Előadó
: polgármester

15.

8./

Az Edelény külterület 0212/10 hrsz.-ú, „kivett út” megnevezésű ingatlan ingyenes tulajdonba vételéről

Előadó
: polgármester

16.

9./

Felnőtt háziorvosi szolgálatok bérleti díj ellenében történő helyiséghasználatáról

Előadó
: polgármester

17.

10./

A 117/2019.(XI.07.) határozat módosításáról

Előadó
: polgármester

18.

                             

    E d e l é n y, 2020. február 7.

 

Molnár Oszkár
polgármester