M E G H Í V Ó

Edelény Város Önkormányzat Képviselő-testületét

a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 45. §-a alapján

2020. február 27-én (csütörtökön) 15:00 órára

rendes ülésre összehívom

Az ülés helye: Városháza díszterme (Edelény, István király útja 52.)

                                      N a p i r e n d:

                                

                                     Nyílt ülés:

1./

Vélemény Dr. Kalapos István Gyula r. ezredes kapitányságvezetői kinevezéséről

Előadó
: polgármester

19.

2./

Edelény Város Önkormányzat 2019. évi költségvetéséről szóló 6/2019.(II.14.) önkormányzati rendelet módosításáról

Előadó
: polgármester

20.

3./

Edelény Város Önkormányzat 2020. évi költségvetéséről

Előadó
: polgármester

Véleményezés Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság

21.

4./

Edelény Város Önkormányzat saját bevételeinek és adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek megállapításáról

Előadó
: polgármester

22.

5./

Beszámoló az Edelényi Szociális Szolgáltató Központ 2019. évi munkájáról

Előadó
: polgármester

23.

6./

Edelény Város Önkormányzat tulajdonában álló vagyonnal való rendelkezés szabályairól szóló 29/2012.(IX.12.) önkormányzati rendelet módosításáról

Előadó
: polgármester

24.

7./

Edelény Város Önkormányzat 2020. évi közbeszerzési tervének elfogadásáról

Előadó
: polgármester

25.

8./

Beszámoló az átruházott hatáskörben hozott 2019. évi bizottsági és polgármesteri döntésekről

Előadó
: polgármester

26.

9./

Szociális szolgáltatástervezési koncepció felülvizsgálatáról

Előadó
: polgármester

Véleményezés Edelényi Mátyás Óvoda és Bölcsőde
Véleményezés Edelényi Szociális Szolgáltató Központ
4.2020.(II.25.)
4.2020.(II.26.)
5.2020.(II.26.)

27.

10./

Beszámoló a gyermekvédelmi feladatok ellátásáról

Előadó
: polgármester

28.

11./

Bizottságok 2020. évi munkatervének ismertetéséről
 

Humánpolitikai Bizottság Munkaterv 2020

Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság Munkaterv 2020


Előadó
: polgármester

29.

12./

Jelentés a nyílt ülésen hozott lejárt határidejű határozatok végrehajtásának állásáról

Előadó
: polgármester

30.

13./

Vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettség teljesítéséről

Előadó
:
Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság elnöke

31.

14./

Városi Piac és Vásárcsarnokban található hentes és büfé üzlethelyiségek bérbeadására vonatkozó pályázati felhívásról

Előadó
:
polgármester

32.

                             

    E d e l é n y, 2020. február 13.

 

Molnár Oszkár
polgármester