M E G H Í V Ó

Edelény Város Önkormányzat Képviselő-testületét

a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 45. §-a alapján

2020. március 12-én (csütörtökön) 15:30 órára

rendkívüli ülésre összehívom

Az ülés helye: Városháza díszterme (Edelény, István király útja 52.)

                                      N a p i r e n d:

                                

                                     Nyílt ülés:

1./

Központi Orvosi Ügyelet működtetéséhez fedezet biztosításáról, közbeszerzési eljárás lezárásáról

Előadó
: polgármester

33.

2./

A 14/2020.(II.12.) határozat visszavonásáról, valamint az Edelény belterület 679/21/A hrsz.-ú ingatlant érintő elővásárlási joggal kapcsolatos nyilatkozattételről

Előadó
: polgármester

34.

3./

Az Edelényi Cigány Nemzetiségi Önkormányzat részére visszatérítendő támogatás nyújtásáról

Előadó
: polgármester

35.

                             

    E d e l é n y, 2020. március 10.

 

Molnár Oszkár
polgármester