TOP-5.2.1-15-BO1-2016-00006

Közösségi és Intézményi együttműködés Edelényben a társadalmi  felzárkóztatás elősegítésére

Pályázat azonosítója: TOP-5.2.1-15-BO1-2016-00006
Projekt összköltsége: 130 000 000 Ft
Támogatás mértéke:  130 000 000 Ft
Támogatás mértéke:  100%
Projekt kezdő dátuma: 2017.07.01.
Projekt záró dátuma   : 2023.12.20.

Edelény Város Önkormányzata által benyújtott „Közösségi és intézményi együttműködés Edelényben a társadalmi felzárkóztatás elősegítésére” című és TOP-5.2.1-15-BO1-2016-00006 azonosító számú támogatási kérelmét a Nemzetgazdasági Minisztérium Regionális Fejlesztési Operatív Programok Irányító Hatósága 130 000 000 Ft támogatásban részesítette.

A pályázat célja a leromlott városi területek rehabilitációja c. konstrukcióval (TOP-4.3.1-15) összhangban, azt kiegészítve a leszakadó és leszakadással veszélyeztetett városi területeken élők közösségi és egyéni szintű társadalmi integrációja. A tevékenységek eredményeként a hátrányos helyzetű emberek életlehetőségei javulnak, elérhetővé válnak a foglalkoztatást, társadalmi integrációt, közösségfejlesztést, oktatást, iskolai felzárkózást, családsegítést, gyermekjóléti szolgáltatást, életvezetési tanácsadást, egyéni fejlesztést és szociális munkát biztosító programok.

Megvalósított tevékenységek:

 • Helytörténeti kutatás
 • Hogyan szeretnék itt élni? Esszé, rajz, egyéb képzőművészeti alkotások pályázata
 • Sport nap
 • Ezermester program
 • Tematikus kisfilmek forgatása a roma-magyar együttélésről.
 • Rajz és fotópályázat
 • Diszkrimináció helytelenségét és a tervezett fejlesztéseket bemutató prospektus
 • Mediációs tréningek
 • Supermarmite
 • Adósságkezelési tanácsadás, Adósságkezelési tréning
 • Szociális térkép készítése
 • Csoportfoglalkozások
 • Hogyan lépj be a munka világába? Szemléletformáló kurzus
 • Közösségi virágoskert művelése
 • Ügyeleti szegregátum
 • Egészségnap
 • Mentálhigiéniás tréning
 • Házhoz megy a busz – egészségügyi szűrések
 • Szolgáltató iroda
 • Idősek részére bűnmegelőzési tanácsadás

A felzárkóztató programokkal elért lakosság létszáma 600 fő.

 

A projekt a Széchenyi 2020 program keretében valósult meg.