Ügyfélfogadás

A polgármester, az alpolgármester és a jegyző fogadóórái:

 • polgármester:
  minden hónap első hetének pénteki napján 9.00 órától 12.00 óráig.
 • alpolgármester:
  minden hónap második hetének szerdai napján 9.00 órától 12.00 óráig
 • jegyző:
  minden hét szerdai napján 9.00 órától 12.00 óráig.

A képviselő-testület a mindennapos ügyfélfogadás céljára ügyfélszolgálati irodát működtet a KÖH-ban.

A KÖH ügyfélszolgálati iroda ügyfélfogadási rendje:

 • hétfőn: 8.00-12.00 óráig és 13.00-15.00 óráig
 • kedden: 8.00-12.00 óráig és 13.00-15.00 óráig
 • szerdán: 8.00-12.00 óráig és 13.00-16.30 óráig
 • csütörtökön: 8.00-12.00 óráig és 13.00-15.00 óráig
 • pénteken: 8.00-12.00 óráig

A KÖH ügyintézőinek ügyfélfogadási ideje:

 • hétfőn: 8.00-12.00 óráig és 13.00-15.00 óráig
 • szerdán: 8.00-12.00 óráig és 13.00-16.00 óráig
 • pénteken: 8.00-12.00 óráig

Központi telefonszámunk: (48) 524-100
Ügyfélfogadást tartanak a KÖH lakossági ügyintézést végző belső szervezeti egységei, önálló ügyintézői.

Ügyintézők:

Szálláshely, kereskedelmi és telephely ügyek,
közterület igénybevétel, lakás és helyiség gazdálkodás,
fakivágás engedélyezése,
bérleti szerződés kifüggesztése:

Ambrusics Tibor
Telefon: 125 mellék
nyomtatványok: Fakivágási engedélykérelem / bejelentés

Adó ügyek:

Sóron Andrea Telefon:135 mellék
nyomtatványok: Átvezetési és kiutalási kérelem
Kérelem adóigazolás kiadása tárgyában
Talajterhelési díj bevallás
Takács Barnabásné
Telefon: 135 mellék
nyomtatványok:
Berkő Péter
Telefon: 123 mellék
nyomtatványok: Adó és értékbizonyítvány kérelemTájékoztató
Bejelentés desztillálóberendezés tulajdonjogának megszerzéséről

Szociális ügyek:

Abodi Nikolett
Telefon: 117 mellék
Tóth Szilvia
Telefon: 117 mellék
hatályos rendelet: 9/2022 (II.24)
nyomtatványok: Rendkívüli települési támogatás
Iskoláztatási, hallgatói támogatás
Gyógyszer és gyógyászati segédeszköz költségeihez való hozzájárulás
Idősek támogatása
Lakásfenntartási támogatás
Létfenntartási támogatás
Speciális étrendre szoruló gyermekek támogatása
Szociális ösztöndíj támogatás
Temetési költségekhez való hozzájárulás
Tüzelőanyag támogatás

Anyakönyvi és lakcímnyilvántartási ügyek:

Derján Lászlóné
Telefon: 116 mellék
Abodi Nikolett
Telefon: 117 mellék
Dr. Bakó Annamária
Telefon: 141 mellék
nyomtatványok: Születési anyakönyvi kivonat kiállítására irányuló kérelem
Házassági anyakönyvi kivonat kérelem
Halotti anyakönyvi kivonat kérelem

Gyermekvédelem és hagyatéki ügyek:

Szaniszló Máténé
Telefon: 124 mellék
nyomtatványok: Rendszeres Gyermekvédelmi KedvezményTájékoztató
Hagyatéki nyilatkozat 1.számú melléklet
Hagyatéki nemleges nyilatkozat 2.számú melléklet