Városháza

Városháza bemutatása

HivatalA helyi önkormányzat hivatásos szakapparátusa a Polgármesteri Hivatal. Szerepe az önkormányzat működésének segítése, az önkormányzati- és államigazgatási ügyek döntésre való előkészítése és a döntések végrehajtásával kapcsolatos feladatok ellátása. Edelény Város Önkormányzata 1990 őszén alakult. Legfőbb döntéshozó szerve a képviselő-testület, amelyet a polgármesterrel együtt tizenkettő tagú képviselő alkot. A képviselő-testület munkáját 2 állandó szakbizottság segíti.
Az önkormányzat működésével, valamint az államigazgatási ügyek döntésre való előkészítésével és végrehajtásával kapcsolatos feladatokat az egységes Polgármesteri Hivatal a következő osztályokra tagozódva látja el:

  • Polgármesteri Kabinet
  • Jegyzői Titkárság
  • Pénzügyi Osztály
  • Igazgatási és Szociális Osztály
  • Kistérségi Osztály

A Polgármesteri Hivatal irányítója a polgármester: Molnár Oszkár.
A Polgármesteri Hivatal szakmai vezetője a jegyző: Vártás József.
A Hivatalban alkalmazásra kerülő köztisztviselőket, ügykezelőket, fizikai alkalmazottakat a jegyző nevezi ki, és ő gyakorolja a munkáltatói jogokat, irányítja az államigazgatási ügyek feladatellátását.

A Polgármesteri Hivatalban dolgozó köztisztviselők létszám kerete 44 fő. A közszolgálati jogviszonyban állók bemutatását, besorolásukat, feladatkörüket és elérhetőségüket a munkaköri jegyzék tartalmazza.

 

Elérhetőségek:

Levelezési cím: 3780 Edelény, István király útja 52.
Központi szám: 524-100
Polgármesteri kabinet: 524-101
Jegyzői titkárság: 524-102
Pénzügyi osztály: 524-103
Igazgatási osztály: 524-104
Jegyző: jegyzo@edeleny.hu
Polgármester: pm.kabinet@edeleny.hu