M E G H Í V Ó

 

 

Edelény Város Önkormányzat Képviselő-testületét

a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 45. §-a,

 valamint Edelény Város Önkormányzat SZMSZ-éről szóló

17/2014.(XII.17.)  önkormányzati rendelet 12.§ (1) pontja alapján

 

 

2016. június 13-án (hétfőn) 16:00 órára

 

 

rendkívüli ülésre összehívom

 

 

Az ülés helye: Városháza Díszterme (Edelény, István király útja 52.)

N a p i r e n d:

Zárt ülés:

 

      Feltöltés időpontja

1./         

Borsodi Közszolgáltató Nonprofit Kft. 2015. évi mérlegbeszámolójának, eredmény-kimutatásának, közhasznúsági jelentésének elfogadása, és a könyvvizsgálói jelentés tudomásul vételéről, valamint ügyvezetői felmentvény megadásáról

Könyvvizsgálói Jelentés

Előadó: polgármester

110.     

2016.06.10. 11:45

 

 

Nyílt ülés:

 

      Feltöltés időpontja

1./          

Civil szervezetek támogatásáról

Előadó: polgármester

111.     

2016.06.10. 11:45

2./          

Edelényi Mátyás Óvoda és Bölcsőde átszervezéséről

Előadó: polgármester

112.     

2016.06.10. 11:45

3./          

Önkormányzati étkeztetési fejlesztés támogatását célzó pályázat

benyújtásáról.

Előadó: polgármester

113.     

2016.06.10. 11:45

4./          

Az önkormányzat tulajdonát képező, Edelény belterület 9/18 hrsz-ú ingatlan bérbeadásáról

Előadó: polgármester

114.     

2016.06.10. 11:45
   

 

E E d e l é n y, 2016. június 12.

 

Molnár Oszkár

polgármester