Polgármesteri indítvány alapján a napirend kiegészül a 139. sorszámú előterjesztéssel!

 

 

 

M E G H Í V Ó

 

 

Edelény Város Önkormányzat Képviselő-testületét

a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 45. §-a, valamint

 Edelény Város Önkormányzat SZMSZ-éről szóló 17/2014.(XII.17.)  önkormányzati rendelet 12.§ (1) pontja alapján

 

 

2016. július 14-én (csütörtökön) 16:00 órára

 

 

rendkívüli ülésre összehívom

 

 

Az ülés helye: Városháza Díszterme (Edelény, István király útja 52.)

N a p i r e n d:

 

Nyílt ülés:

      Feltöltés időpontja

1./          

A közösségi együttélés alapvető szabályairól és azok megsértésének jogkövetkezményeiről

Előadó: polgármester

131.     

2016.07.12 13:45

2./          

„Közművelődési érdekeltségnövelő támogatás” pályázat benyújtásáról

Előadó: polgármester

132.     

2016.07.11 7:45

3./          

Miskolci Egyházmegyével kötendő együttműködési megállapodás jóváhagyásáról

Előadó: polgármester

133.     

2016.07.11 7:45

4./          

Rendkívüli szociális támogatás igényléséről

Előadó: polgármester

134.     

2016.07.12 13:45

5./          

Kölcsönszerződés jóváhagyásáról

Előadó: polgármester

135.     

2016.07.11 7:45

6./          

Rákóczi Szövetség támogatásáról

Előadó: polgármester

136.     

2016.07.11 7:45

7./          

Pályázat benyújtásának támogatásáról a Közfoglalkoztatási pilot program kidolgozására

Előadó: polgármester

137.     

2016.07.12 16:00

8./          

Környezetvédelmi alap felhasználásáról

Előadó: polgármester

138.     

2016.07.12 13:45
9./

Edelényi Városi Sportegyesület kiegészítő támogatásáról

Előadó: polgármester

139.

2016.07.12 16:00
 

 

   E d e l é n y, 2016. július 11.

 

 

Molnár Oszkár

polgármester