Polgármesteri indítvány alapján a napirend kiegészül a 172. és a 173. sorszámú előterjesztéssel!

 

M E G H Í V Ó

Edelény Város Önkormányzat Képviselő-testületét

a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 45. §-a alapján

 

2016. szeptember 22-én (csütörtökön) 9.00 órára

 

rendes ülésre összehívom

 

Az ülés helye: Városháza díszterme (Edelény, István király útja 52.)

N a p i r e n d:

Nyílt ülés:

      Feltöltés időpontja

1./            

Tájékoztató a Borsodi Általános Iskola 2015/2016. tanévben végzett munkájáról

Előadó: polgármester

159.  

2016.09.16. 12:00

 

2./            

Beszámoló az Edelényi Mátyás Óvoda és Bölcsőde 2015/2016. nevelési év munkájáról

Előadó: polgármester

160.  

2016.09.16. 12:00

3./            

Edelény Város Önkormányzat 2016. évi költségvetéséről szóló 3/2016.(II.11.) önkormányzati rendelet módosításáról

Előadó: polgármester

161.  

2016.09.16. 12:00

4./            

Tájékoztató az önkormányzat 2016. I. féléves gazdálkodásáról

Előadó: polgármester

162.  

2016.09.16. 12:00

5./            

Jelentés a nyílt ülésen hozott lejárt határidejű határozatok végrehajtásának állásáról

Előadó: polgármester

163.  

2016.09.16. 12:00

6./            

Szavazatszámláló bizottság póttagjainak megválasztásáról

Előadó: polgármester

164.  

2016.06.20. 16:00

7./            

Pénzeszköz átadásáról a Szent Miklós Görögkatolikus Általános Iskola, Óvoda és Alapfokú Művészeti Iskola részére

Előadó: polgármester

165.  

2016.09.16. 12:00

8./            

Kerékpáros nap megrendezésének támogatásáról

Előadó: polgármester

166.  

2016.09.16. 12:00

9./            

TOP-2.1.2.-15 kódszámú - Környezettudatos fejlesztések Edelényben, egy zöldebb városért – tárgyú támogatási kérelem benyújtásáról

Előadó: polgármester

167.  

2016.09.19. 15:30

10./         

ProblemReport applikációs szolgáltatás megrendeléséről

Előadó: polgármester

168.  

2016.09.16. 12:00

11./         

Rendkívüli önkormányzati támogatás igényléséről

Előadó: polgármester

169.  

2016.09.16. 12:00

12./         

Víziközmű-rendszerre vonatkozó Gördülő Fejlesztési Terv jóváhagyásáról

Előadó: polgármester

170.  

2016.09.16. 12:00
13./

Lélekharang elhelyezése a finkei köztemetőben

Előadó: polgármester

172. 2016.09.19. 15:30
14./

Edelény-Nagycsászta 5554 hrsz.-ú ingatlanon pince bővítéséhez tulajdonosi hozzájárulás megadásáról

Előadó: polgármester

173. 2016.09.21. 13:30

 

Zárt ülés:

1./  

Jelentés a zárt ülésen hozott lejárt határidejű határozat végrehajtásának állásáról

Előadó: polgármester

171.  

 

 

E d e l é n y, 2016. szeptember 16.

 

Molnár Oszkár

polgármester