A 20. számú előterjesztés 2. sz. melléklete  később kerül feltöltésre.

 

 

M E G H Í V Ó

 

Edelény Város Önkormányzat Képviselő-testületét

a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 45. §-a alapján

 

2017. február 16-án (csütörtökön) 9.00 órára

 

rendes ülésre összehívom

 

Az ülés helye: Városháza díszterme (Edelény, István király útja 52.)

N a p i r e n d:

Nyílt ülés:

      Feltöltés időpontja

1./           

Beszámoló az Edelényi Szociális Szolgáltató Központ 2016. évi munkájáról

Előadó: intézményvezető

18.         

2017.02.10. 12:30

2./           

Beszámoló az átruházott hatáskörben hozott 2016. évi bizottsági és polgármesteri döntésekről

Előadó: polgármester

19.         

2017.02.10. 12:30

3./           

Borsodi Közszolgáltató Nonprofit Kft. Alapító Okiratának módosításáról

Előadó: polgármester

20.         

2017.02.10. 12:30

4./           

Edelény Város Önkormányzat 2016. évi költségvetéséről szóló 3/2016.(II.11.) önkormányzati rendelet módosításáról

Előadó: polgármester

21.         

2017.02.10. 12:30

5./           

Edelény Város Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyeleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek megállapításáról

Előadó: polgármester

22.         

2017.02.10. 12:30

6./           

Edelény Város Önkormányzat 2017. évi költségvetéséről

Előadó: polgármester

23.         

2017.02.10. 12:30

7./           

A helyi iparűzési adóról szóló 34/2012.(XII.12.) önkormányzati rendelet módosításáról

Előadó: polgármester

24.         

2017.02.10. 12:30

8./           

Fogászati ügyelet jövőbeni ellátásáról

Előadó: polgármester

25.         

2017.02.10. 12:30

9./           

Edelény város Településrendezési Tervének módosításáról

Előadó: polgármester

26.         

2017.02.10. 12:30

10./        

Edelényi Kistérség Többcélú Társulásával kötött helyiség használati szerződés módosításáról

Előadó: polgármester

27.         

2017.02.10. 12:30

11./        

Az Edelény belterület 678/88/A hrsz-ú, Cseres út 13. szám alatti ingatlant érintő elővásárlási joggal kapcsolatos nyilatkozattételről

Előadó: polgármester

28.         

2017.02.10. 12:30

12./        

Szándéknyilatkozat önkormányzati tulajdonú ingatlanok érétkesítéséről

Előadó: polgármester

29.         

2017.02.13. 9:00

13./        

Központi orvosi ügyelet jövőbeni működtetéséről

Előadó: polgármester

30.         

2017.02.10. 12:30

14./        

Testvérváros program című felhívás alapján pályázat benyújtásáról

Előadó: polgármester

31.         

2017.02.10. 12:30

15./        

A Sajó-Bódva Völgye és Környéke Hulladékkezelési Önkormányzati Társulás felé 2016. november 15-én fennálló tartozás részbeni rendezéséről

Előadó: polgármester

32.         

2017.02.10. 12:30

16./        

KBTF Közép-Borsodi Területfejlesztési Szolgáltató Nonprofit Kft. részére működési támogatás átadásáról

Előadó: polgármester

33.         

2017.02.10. 12:30

17./        

Jelentés a nyílt ülésen hozott lejárt határidejű határozatok végrehajtásának állásáról

Előadó: polgármester

34.         

2017.02.10. 12:30

18./        

Bizottságok 2017. évi munkatervének ismertetéséről

Humánpolitikai Bizottság

Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság

Előadó: bizottságok elnökei

 

2017.02.10. 12:30

                                                           

19./           

A hivatali helyiségen kívüli és a hivatali munkaidőn kívül történő házasságkötés és bejegyzett élettársi kapcsolat létestése engedélyezésének szabályairól és díjairól

Előadó: polgármester

35.         

2017.02.15. 11:00

20./           

A Miskolci Egyházmegye fenntartásában lévő intézmények fejlesztéséhez tulajdonosi hozzájárulásról

Előadó: polgármester

36.         

2017.02.15. 11:00

21./           

Közművelődési megállapodások megkötéséről

Előadó: polgármester

37.         

2017.02.15. 11:00

22./           

Elvi állásfoglalás mező- és erdőgazdasági földek és művelés alól kivett ingatlanok értékesítése tárgyában

Előadó: polgármester

38.         

2017.02.15. 11:00

 

 

 

                                                                              E d e l é n y, 2017. február 10.

 

 

Molnár Oszkár

polgármester