M E G H Í V Ó

Edelény Város Önkormányzat Képviselő-testületét

a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 45. §-a alapján

2018. szeptember 20-án (csütörtökön) 9:00 órára

rendes ülésre összehívom

Az ülés helye: Városháza díszterme (Edelény, István király útja 52.)

                                      N a p i r e n d:

                                     Nyílt ülés:

1./

Beszámoló az Edelényi Mátyás Óvoda és Bölcsőde 2017/2018. nevelési év munkájáról

Előadó: polgármester

118.

2./

Edelényi Mátyás Óvoda és Bölcsőde Alapító okiratának módosításáról

Előadó: polgármester

119.

3./

Tájékoztató az Önkormányzat I. féléves gazdálkodásáról

Előadó: polgármester

120.

4./

Az Edelény 669/3 hrsz-ú ingatlan értékesítéséről

Előadó: polgármester

121.

5./

Az Edelény 1/139 és 1/140 hrsz-ú építési telkek értékesítéséről

Előadó: polgármester

122.

6./

Edelényi Városi Sportegyesület kiegészítő támogatásáról

Előadó: polgármester

123.

7./

I.-II. világháborús emlékmű felújítási munkálataihoz kiegészítő fedezet biztosításáról

Előadó: polgármester

124.

8./

Központi orvosi ügyelet Szervezeti és Működési Szabályzatának jóváhagyásáról

Előadó: polgármester

125.

9./

A TOP-3.1.1-15-BO1-2016-00022 azonosító számú támogatási szerződésben meghatározott építési tevékenységek megvalósításához szükséges döntés meghozataláról

Előadó: polgármester

126.

10./

Jelentés a nyílt ülésen hozott lejárt határidejű határozatok végrehajtásának állásáról

Előadó: polgármester

127.

12./

Az Edelény belterület 655/7 HRSZ-ú lakóház megvásárlásáról

Előadó: polgármester

129.

Zárt ülés:

 

11./    

Önkormányzati kitüntetések, elismerések adományozásáról

Előadó: polgármester

128.

 

    E d e l é n y, 2018. szeptember 13.

 

Molnár Oszkár

polgármester