M E G H Í V Ó

Edelény Város Önkormányzat Képviselő-testületét

a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 45. §-a alapján

2018. október 9-én (kedden) 15:00 órára

rendkívüli ülésre összehívom

Az ülés helye: Városháza díszterme (Edelény, István király útja 52.)

                                      N a p i r e n d:

                                     Nyílt ülés:

1./

„EDELÉNY DÍSZPOLGÁRA” Oklevél, Emlékplakett „PRO URBE EDELÉNY” Emlékplakett és „EDELÉNYÉRT” Díszoklevél adományozásáról szóló 25/2008.(IX.11.) önkormányzati rendelet módosításáról

Előadó: polgármester

131.

2./

A pénzbeli és természetbeni támogatások rendszeréről, valamint a személyes gondoskodást nyújtó szociális és gyermekjóléti ellátásokról szóló 5/2016. (II.11.) önkormányzati rendelet módosításáról

Előadó: polgármester

132.

3./

Kormányzati hozzájáruláshoz kötött kölcsön felvételéhez szükséges döntések meghozataláról

Előadó: polgármester

133.

4./

Kormányzati hozzájáruláshoz nem kötött fejlesztési célú kölcsön felvételéhez szükséges döntések meghozataláról
(Az előterjesztés napirendről levételre kerül)

Előadó: polgármester

134.

5./

Edelény Város Önkormányzat 2018. évi költségvetéséről szóló 3/2018. (II. 15.) önkormányzati rendelet módosításáról

Előadó: polgármester

135.

6./

Edelény Város Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek megállapításáról szóló 14/2018. (II. 15.) határozat módosításáról

Előadó: polgármester

136.

7./

VP6-19.2.1.-12-3-17 Térségi kulturális rendezvénysorozatokhoz kapcsolódó rendezvények, helyi termék napok támogatása című felhívásra támogatási kérelem benyújtásáról szóló 18/2018 (II.15.) határozat kiegészítéséről

Előadó: polgármester

137.

8./

Helyi Esélyegyenlőségi Program jóváhagyásáról

Előadó: polgármester

138.

9./

Borsodi Közszolgáltató Nonprofit Kft. Alapító Okiratának módosításáról

Előadó: polgármester

139.

10./

Edelény Város Önkormányzatának 2018. évi összesített közbeszerzési tervének módosításáról

Előadó: polgármester

140.

11./

Az Edelény 492/1 hrsz-ú, Arany János út 2. szám alatti lakóház megvásárlásáról

Előadó: polgármester

141.

12./

Az Edelényi Központi Orvosi Ügyelet Szervezeti és Működési Szabályzatának a módosításáról

Előadó: polgármester

142.

 

    E d e l é n y, 2018. október 5.

 

Molnár Oszkár

polgármester