Polgármesteri indítvány alapján a napirend kiegészül a 109. sorszámú előterjesztéssel!

 

A hiányzó előterjesztések feltöltésre kerültek!

 

M E G H Í V Ó

Edelény Város Önkormányzat Képviselő-testületét

a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló

2011. évi CLXXXIX. törvény 45. §-a alapján

 

2016. május 26-án (csütörtökön) 9.00 órára

 

rendes ülésre összehívom

 

Az ülés helye: Városháza díszterme (Edelény, István király útja 52.)

N a p i r e n d:

Nyílt ülés:

 

      Feltöltés időpontja

1./            

Tájékoztató a Vízi-közművek üzemeltetéséről

Előadó: ÉRV Zrt. vezérigazgatója

84.      

2016.05.20.  16:00

2./            

A Borsodi Közszolgáltató Nonprofit Kft. 2015. évi mérlegbeszámolójának, eredmény-kimutatásának, közhasznúsági jelentésének elfogadása, és a könyvvizsgálói jelentés tudomásul vételéről

Előadó: Borsodi Közszolgáltató Nonprofit Kft. ügyvezető-igazgatója

85.      

 

3./            

Beszámoló a települési szilárd hulladék-szállítással kapcsolatos feladatokról és tapasztalatokról

Előadó: polgármester

86.      

2016.05.20.  16:00

4./            

Edelény Város Önkormányzat 2015. évi költségvetésének végrehajtásáról

Előadó: polgármester

87.      

2016.05.20.  16:00

5./            

A 2015. évi pénzmaradvány felhasználásáról

Előadó: polgármester

88.      

2016.05.24.  15:45

6./            

Edelény Város Önkormányzat 2016. évi költségvetéséről szóló 3/2016.(II.11.) önkormányzati rendelet módosításáról

Előadó: polgármester

89.      

2016.05.20.  16:00

7./            

Edelény Város Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek megállapításáról

Előadó: polgármester

90.      

2016.05.20.  16:00

8./            

Szociális Szolgáltató és Intézményt Működtető Intézményfenntartó Társulás 2015. évi költségvetési maradvány felhasználásáról

Előadó: polgármester

91.      

2016.05.20.  16:00

9./            

Edelény és Környéke Szociális Szolgáltató és Intézményt működtető Intézményfenntartó Társulás 2015. évi költségvetésének végrehajtásáról

Előadó: polgármester

92.      

2016.05.20.  16:00

10./         

A pénzbeli és természetbeni támogatások rendszeréről valamint a személyes gondoskodást nyújtó szociális és gyermekjóléti ellátásokról szóló 6/2015.(II.11.) önkormányzati rendelet módosításáról

Előadó: polgármester

93.      

2016.05.20.  16:00

11./         

A személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti alapellátások formáiról, igénybevételéről és a fizetendő térítési díjakról szóló 9/2016.(III.17.) önkormányzati rendelet módosításáról

Előadó: polgármester

94.      

2016.05.20.  16:00

12./         

A szociális ellátásokért fizetendő intézményi térítési díjakról szóló 1/2016.(I.21.) önkormányzati rendelet módosításáról

Előadó: polgármester

95.      

2016.05.20.  16:00

13./         

Az önkormányzat tulajdonában lévő lakások és nem lakás céljára szolgáló helyiségek elidegenítéséről

Előadó: polgármester

96.      

2016.05.20.  16:00

14./         

Edelény város területén működő egészségügyi alapellátást nyújtó szolgálatok körzethatárairól

Előadó: polgármester

97.      

2016.05.20.  16:00

15./         

A város címeréről, zászlójáról és azok használatáról

Előadó: polgármester

98.      

2016.05.24.  15:45

16./         

A Gelej külterület 093/4 hrsz-ú ingatlanban fennálló önkormányzati tulajdonrész értékesítéséről

Előadó: polgármester

99.      

2016.05.20.  16:00

17./         

A 86/2015.(VI.25.) határozat visszavonásáról és az Edelény belterület 226 hrsz-ú, Pást út 23. szám alatti ingatlan értékesítésre történő meghirdetéséről

Előadó: polgármester

100.  

2016.05.20.  16:00

18./         

Az Edelény zártkert 5402/1 és 5402/2 hrsz-ú ingatlanok értékesítéséről

Előadó: polgármester

101.  

2016.05.20.  16:00

19./         

Az Edelény, Bányász út 2. szám alatti irodaépület helyiségeinek használatára kötött használati szerződések és megállapodások felülvizsgálatáról szóló 63/2016.(IV.21.) határozat módosításáról

Előadó: polgármester

102.  

2016.05.20.  16:00

20./         

Edelényi Mátyás Óvoda és Bölcsőde átszervezéséről

Előadó: polgármester

103.  

2016.05.20.  16:00

21./         

Helyi építési szabályzat felülvizsgálatáról

Előadó: polgármester

104.  

2016.05.20.  16:00

22./         

Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatását célzó pályázat benyújtásáról

Előadó: polgármester

105.  

2016.05.25.  11:30

23./         

TOP-3.2.1-15 kódszámú – Mátyás óvoda Egresi feladatellátási helyének energetikai korszerűsítése– tárgyú támogatási kérelem benyújtásáról

Előadó: polgármester

106.  

2016.05.24.  15:45

24./         

Az Edelény belterület 1133/23 hrsz-ú ingatlanon tervezett lovarda kialakításhoz tulajdonosi jogkört érintő feladatokról

Előadó: polgármester

107.  

2016.05.20.  16:00

25./         

Tulajdonosi hozzájárulás a „Társadalmi és környezeti szempontból fenntartható turizmusfejlesztés tárgyú, "A Bódva összeköt minket" - Hálózatos víziturizmus fejlesztés a Bódva völgyében – TOP-1.2.1 – 15” azonosító számú pályázathoz kapcsolódóan

Előadó: polgármester

108.  

2016.05.24.  15:45
 

1./

Zárt ülés:

Kifogás elbírálásáról

Előadó: polgármester

 

 

109.

 

2016.05.25.  11:30

   

E d e l é n y, 2016. május 20.

 

Molnár Oszkár

polgármester