M E G H Í V Ó

 

Edelény Város Önkormányzat Képviselő-testületét

a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény  45. §-a alapján

 

2018. január 24-én (szerdán) 16.00 órára

 

rendkívüli ülésre összehívom

 

Az ülés helye: Városháza díszterme (Edelény, István király útja 52.)

N a p i r e n d:

Nyílt ülés:

 

1./           

III. számú felnőtt háziorvosi körzetre vonatkozó feladat-ellátási szerződés módosításáról

Előadó: polgármester

1.    

2./           

Borsodi Közszolgáltató Nonprofit Kft.-vel kötött üzemeltetési szerződés módosításáról

Előadó: polgármester

2.    

3./           

A közterületek elnevezéséről és a házszámozás szabályairól  szóló 25/2017. (IX.23.) önkormányzati rendelet módosításáról

Előadó: polgármester

3.    

4./           

Az Önkormányzat tulajdonában álló lakások és helyiségek bérletére vonatkozó egyes szabályokról szóló 12/2006.(III.27.) önkormányzati rendelet módosításáról

Előadó: polgármester

4.    

5./           

II. számú fogorvosi körzetre vonatkozó feladat-ellátási szerződés módosításáról és a helyettesítés megszüntetéséről

Előadó: polgármester

5.    

6./           

CSPmed Kft-vel kötendő együttműködési megállapodás megkötéséről

Előadó: polgármester

6.    

7./           

Edelény Csalogány úti szennyvízátemelőhöz tartozó ingatlan telekalakításáról

Előadó: polgármester

7.    

8./           

Zártkerti Program keretében a települések zártkerti földrészleteinek mezőgazdasági hasznosítását segítő és az infrastrukturális háttér  megteremtését célzó települési fejlesztés megvalósításáról

Előadó: polgármester

8.    

9./           

Mobiltelefon és szélessávú mobil adathasználathoz bázisállomás-hálózat kiépítéséről szóló 153/2017.(XII.14.) határozat mellékletének módosításáról Előadó: polgármester

9.    

10./        

Az önkormányzat részére térítésmentesen felajánlott, Edelény zártkert 3124 hrsz-ú ingatlan elfogadásáról

Előadó: polgármester

10.         

11./        

Az önkormányzat részére megvételre kínált, Ady Endre út 59. szám alatti ingatlanra vonatkozó felajánlásról

Előadó: polgármester

11.         

12./        

Az önkormányzat részére megvételre kínált, István király útja 56. szám alatti ingatlanra vonatkozó felajánlásról

Előadó: polgármester

 

Zárt ülés:

 

12.         

13./        

A részletre értékesített, Edelény, Szentpéteri út 23. fsz/2. szám alatti lakásra nyújtott kölcsön futamidejének módosításáról

Előadó: polgármester

 

13.         

                                                          E d e l é n y, 2018. január 19.

 

 

 

 

Molnár Oszkár

polgármester